فروش پلی اتیلن در سمنان


فروش پلی اتیلن در سمنان

فروش پلی اتیلن در سمنان
فروش پلی اتیلن در سمنان

فروش پلی اتیلن در اراک

فروشگاه پلی اتیلن در سمنان

پاسخ یک لوله انعطاف‌پذیر دفن‌شده تحت فشار فشرده‌سازی است.

۱ – ۱ طبقه‌بندی سلولی برای فشرده‌سازی وجود ندارد.

برای اهداف طراحی و برای کرنش‌های کوچک (کم‌تر از ۲ %)،

مدول فشاری برابر است با اندازه مدول کششی ارتجاعی را نشان می‌دهد.

سطوح استرس بیشتر، فشار فشرده‌سازی

کم‌تر از کشش کشش است. فشار در فشردگی پاره و یا ترک نخواهد بود؛

ثبات برای عناصر نازک یک بررسی طراحی است.

قیمت پلی اتیلن در سمنان

پلی اتیلن انواع مختلفی دارد، ودر صنایع مختلف کاربرد دارد.

انواع پلی اتیلن:

پلی اتیلن با چگالی بالا بلورین تر است.(پلی اتیلن سنگین ، شاخه های کم و کوتاه)

پلی اتیلن با ضخامت کم  تراکم بسیار بالاتری دارد.(پلی اتیلن سبک،شاخه های بلند و زیاد)

پلی اتیلن با ضخامت کم خطی(پلی اتیلن سبک خطی، شاخه های کوتاه و منظم)

برای کارهای تخصصی ترمانند لوله گذاری های بزرگ و عظیم

از پلی اتیلن با چگالی بالا استفاده می شود.

مهمترین ویژگی پلی اتیلن

چگالی

نمایه مذاب

توزیع وزن مولکولی

مرکز فروش پلی اتیلن در سمنان

چگالی انواع پلی اتیلن در یک محدوده خاصی است ۹۱۰/۰ تا ۹۶۵/۰ .

هرچه چگالی افزایش یابد سفتی، خطی، استحکام کششی، شکندگی،

دمای ذوب شدن….افزایش میابد.

پلی اتیلن بسته به چگالی چهار نوع می باشند.

پلی اتیلن با چگالی کم

پلی اتیلن با چگالی کم خطی

پلی اتیلن با چگالی متوسط

پلی اتیلن با چگالی بالا

نمایه مذاب نشان دهنده روانی بیشتر دردماهای فرآورش است.

هرچقدر نمایه مذاب افزایش یابد ، استحکام کششی، مقاومت پارگی،

دمای نرم شدن پلی اتیلن کاهش میابد.

خرید پلی اتیلن در سمنان

توزیع وزن مولکولی اثر مهمی بر ویژگی پلی اتیلن دارد.

طبقه بندی پلی اتیلن بر اساس دانسیته ها میباشد

که مقدار دانسیته ها اندازه زنجیرپلیمری، نوع و تعداد شاخه هایی

که در هر زنجیر می باشد دخالت دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.