مرکز فروش پلیمر تهران

مرکز فروش پلیمر تهران

"<yoastmark

مرکز فروش پلیمر تهران

در بی شکل دمایی که ماده نرم می شود را دماي انتقال شیشه ای می گویند .

دمایی که بعد از آن به صورت سیال در می آید را دماي نرم شدگی می گویند.

شکل دهی گرم مواد در دمایی بین می شود .

فروش مواد پلیمری تهران

معمولاً براي گرمانرم هاي بی شکل دماي به اندازه50درجه کلوین بیشتر ازTاست .

اسفرولیتها داراي اندازه اي بین50تا500میکرومتر هستند .اندازه اسفرولیتها بزرگتر از طول

موج نور مرئی است، از این رو مواد نیمه کریستالی شفاف نیستند .

فروشگاه پلیمر تهران

مواد نیمه بلوري هم داراي مناطق بلوري هستند و هم مناطق بی شکل.

چگالی و استحکام گرمانرم هاي نیمه بلوري با افزایش درجه کریستالی افزایش می یابد .

قیمت پلیمر تهران

در شکل اسلاید قبل داراي دو انتقال است:یکی در دماي110درجه سانتیگراد که دماي

انتقال شیشه اي است، و دیگري در  140درجه سانتیگراد که دماي ذوب است .

فروش پلیمر مایع تهران

در دماي بین دماي ذوب و انتقال شیشه اي ماده بصورت جامد نرم و انعطاف پذیر عمل می

کند.در دماي زیر دماي انتقال شیشه اي ماده ترد و سفت می شود .

گرماسخت ها و الاستومترهاي با پیوند عرضی :

گرما سخت ها و برخی الاستومترها براي اینکه جامد شوند پیوند عرضی

تشکیل می دهند.این پیوندهاي عرضی باعث می شود که با افزایش دما ماده مستحکمتر

شود.

پیوندهاي عرضی در اثر شکسته شدن پیوند دوگانه کربنکربن و تشکیل پیوند جدید

شکل می گیرد.پیوند جدید شکل می گیرد .

کوپلیمرها و مخلوط هاي : کوپلیمرها مواد هستند که از دو یا چند مونومر تشکیل شده

اند.لاستیک کوپلیمراست که از اتیلن و پروپیلن تشکیل شده است .

از انواع دیگر کوپلیمرها می توان به پلی استایرن ضدضربه اشاره کرد که در آن به پلی

استایرن پلی بوتادین متصل شده است .

وقتی استایرن و و بوتادین به طور تصادفی کوپلیمریزه می شوند ماده حاصل لاستیک خواهد

بود .

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *