فروش پلیمر مایع

فروش پلیمر مایع             فروش پلیمر مایع این محصول اولین بار توسط دانشمند و شیمیدان آلمانی پیچمنو به طور ناگهانی تولید کرد وقتی که ترکیبات شیمیایی شیمیایی را با هم ترکیب می کرد و حرارت می داد ترکیبی از مومی شکل ظاهر سفید را سنتز شد که به بعد ها… ادامه خواندن فروش پلیمر مایع

پلی ایتلن سبک

پلی ایتلن سبک               پلی ایتلن سبک یک بزرگ مولکول بهنام بسپار و پلیمر و پلاستیک  هست . که از تکرار مونومر تشکیل می شود . پلی به معنای چند و مر به معنای بخش است . که ریشه در زبان یونانی دارد ‌. تشکیل دهنده های آن مونومر… ادامه خواندن پلی ایتلن سبک

فروش پلی ایتلن سبک

فروش پلی ایتلن سبک           فروش پلی ایتلن سبک این ماده شامل ساختار بسیار ساده هست همه پلیمر های تجاری است که ساخته شده از زنجیر بلندی از اتم های کربن است سهم اتم کربن و اتم هیدروژن به هم چسبیده هستند. پلی اتیلن شاخه یا سبک یک زنجیره بلند از… ادامه خواندن فروش پلی ایتلن سبک