برچسب: فروشگاه پلی اتیلن

  • فروش پلی اتیلن

    فروش پلی اتیلن

    فروش پلی اتیلن فروش پلی اتیلن فروش پلی اتیلن پلی اتیلن به عنوان یک پلیمر نیمه کریستالی. که از مناطق کریستالی و مناطق بی شکل تشکیل می شود ، مشخص می شود. مناطق کریستالی مناطقی از زنجیره های مولکولی بسیار مرتب ، مرتب شده. لایه بندی شده (به موازات) و تراکم بسته بندی شده هستند. […]