برچسب: فروش پلی اتیلن سبک صادراتی

  • پلی اتیلن سبک

    پلی اتیلن سبک               پلی اتیلن سبک یک بزرگ مولکول بهنام بسپار و پلیمر و پلاستیک  هست . که از تکرار مونومر تشکیل می شود . پلی به معنای چند و مر به معنای بخش است . که ریشه در زبان یونانی دارد ‌. تشکیل دهنده های آن مونومر […]