برچسب: قیمت پلی اتیلن اکساید

  • فروش پلی اتیلن اکساید

    فروش پلی اتیلن اکساید     فروش پلی اتیلن اکساید شکل هندسی جداره های ورق پلی کربنات و کانالهای موازی آن منجر به شکست نور خورشید می گردد و باعث می شود که نور مستقیم خورشید به خوبی و به طور یکنواخت توزیع و پخش شود و نور از همه طرف جذب برگ گیاه گردد. […]