برچسب: قیمت پلی اتیلن سبک

  • فروش پلی اتیلن سبک

    فروش پلی اتیلن سبک           فروش پلی اتیلن سبک این ماده شامل ساختار بسیار ساده هست همه پلیمر های تجاری است که ساخته شده از زنجیر بلندی از اتم های کربن است سهم اتم کربن و اتم هیدروژن به هم چسبیده هستند. پلی اتیلن شاخه یا سبک یک زنجیره بلند از […]