برچسب: قیمت پلی اتیلن سنگین

  • فروش پلی اتیلن سنگین

    فروش پلی اتیلن سنگین     فروش پلی اتیلن سنگین مدیریت زنجیره تامین: • با جریان کل مواد از تامین کنندگان تا کاربران نهایی سروکار دارد. • برای همگام سازی نیازهای مشتری با مواد کم از تامین کنندگان به منظور اثر تعادل بین آنچه اغلب به عنوان اهداف متضاد خدمات مشتری بالا و موجودی کم […]